ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
 
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565" ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 28 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางแก้ว ปนะจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 28 มิ.ย. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 06 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 06 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และกีฬาอาวุโส “เสกักเกมส์” ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 03 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของ "ใบกัญชา" [อ่าน 10 คน] เมื่อ 27 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 20 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันป้องกันและควบคุมไฟป่า [อ่าน 2 คน] เมื่อ 20 พ.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 10 พ.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไพรวัลย์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 06 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง [อ่าน 17 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2565
การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย ของ ทต.บางแก้วผ่านระบบบัญชีภาครัฐ (E-LAAS) [อ่าน 15 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า [อ่าน 14 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2565
ข้อมูลสำหรับจัดทำ Info graphic โนโร่ไวรัส (Norovirus) [อ่าน 32 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2565
แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-๑๙ [อ่าน 29 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดท่ามะเดื่อ [อ่าน 35 คน] เมื่อ 10 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7