ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
 
เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 129 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2564
เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ [อ่าน 102 คน] เมื่อ 20 ต.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 09 ก.ย. 2564
สิทธิคนพิการ [อ่าน 96 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2564
ประกาศปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว อย่างไม่มีกำหนด [อ่าน 93 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 29 [อ่าน 120 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 122 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2564
📣📣📣 ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ตารางการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 210 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2564
ประกาศ แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชนกรณีพบผู้ป่วยติดเชื่อหรือกลุ่มเสียง [อ่าน 97 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 121 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 111 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 97 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 92 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งฯ [อ่าน 106 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2564
ประกาศ !! จากเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 339 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2564 [อ่าน 89 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 95 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2563
ประกาศ ผลสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [อ่าน 48 คน] เมื่อ 24 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5