ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานจ้าง [อ่าน 48 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.กาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 79 คน] เมื่อ 03 ก.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำรถกู้ชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 13 ส.ค. 2563
การจัดเก็บภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกลร้าง [อ่าน 69 คน] เมื่อ 05 ส.ค. 2563
เทศบาลตำบลบางแก้ว รับโอน ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง [อ่าน 54 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่องโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 29 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2563
ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 119 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2563
รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5