ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 22 พ.ย. 2560
การประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 368 คน] เมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ม.ค. 2560
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [อ่าน 31 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2560
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2560
ราคากลาง สายศาลาลุงลบ – ซอยพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2559
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ-ซอยพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสงวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2559
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 17 ต.ค. 2559
สรุปราคาค่าบำรุงรักษาทาง ( กำหนดราคากลาง ) เทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงิน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ทต.บางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 มิ.ย. 2559
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการปั่นเพื่อพ่อ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2558
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และอาคารจอดรถเทศบาลตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การตวจรับงานจ้างโครงการของเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ส.ค. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจรับการจ้างโครงการเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3