ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางแก้ว
   
 
   

ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางแก้ว ปีงบประมาณ 2564 

ตามลิงก์  www.bangkaeo.go.th/f_question.php

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธ.ค. 2564