ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ประจำปี 2565
   
 
   

 โดยเทศบาลตำบลบางแก้ว ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ซึ่งแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลฯ จึงแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากพบว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เจ้าของ ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ ห้องกองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว ภายใน 30 วัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2564