ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
   
 
   
เทศบาลตำบลบางแก้ว ได้ออกประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 โดยเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อย
❗❗ซึ่งหากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว ภายใน 15 วัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2564