ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣📣 ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ตารางการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางแก้ว
   
 
   

 ขอแจ้งแผนปฏิบัติงานการฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางแก้ว ตามไฟล์แนบด้านบน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิ.ย. 2564