ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชนกรณีพบผู้ป่วยติดเชื่อหรือกลุ่มเสียง
   
 
   

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิ.ย. 2564