ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เม.ย. 2564