ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
   
 
   

 สรุปผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว ปีงบประมาณ 2562 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธ.ค. 2561