ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกลร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" อย่าลืม...ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2563
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ส.ค. 2563