ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
   
 
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางแก้ว (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบางแก้ว)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พ.ย. 2560