E-Service แบบแสดงความจำนงขอใช้ถังขยะ และบริการจัดเก็บขยะมูลผอย ของ ทต. บางแก้ว
   
 
   

แบบแสดงความจำนงขอใช้ถังขยะ และบริการจัดเก็บขยะมูลผอย ของ ทต. บางแก้ว ตามลิงก์ด้านล่าง

ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อดำเนินการในลำดับถัดไป

 

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjNHNkuxpk7ZLiU7RDkgNugjpEkiGe39HIQmrG3alK08-0Mg/viewform

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ม.ค. 2565