ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
   
 
   

ขอความร่วมมือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ตามมาตรการสำคัญในการป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้หวัดใหญ่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2565