ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
   
 
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยการเก็บข้อมูลรายละเอียดของสัตว์ตามครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2565