ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดท่ามะเดื่อ
   
 
   

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางแก้ว นำโดย นายดำรงค์  ฮกกี่ นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนท่ี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว โดยร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด และถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565