ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 29
   
 
   
QQPULSA
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2564