ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)
   
 
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563