ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ชื่อโครการ : ปรับภูมิทัศน์พัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยวแก่งหูแร่ หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย ก่อสร้างลานจอดรถส่วนกลางบริการนักท่องเที่ยว และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
   
 
   ชื่อโครการ : ปรับภูมิทัศน์พัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยวแก่งหูแร่ หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย ก่อสร้างลานจอดรถส่วนกลางบริการนักท่องเที่ยว และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563